CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN VĨNH LONG

TỔNG QUAN CÔNG TY

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long (SAVIBECO) tự hào là một trong những đơn vị thành viên trực thuộc

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

 

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

Địa chỉ: Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02703 895 999

Fax: 02703 895 688

Email: info@savibeco.com.vn

Đại diện pháp luật: Bà PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Giám đốc điều hành: NGUYỄN DUY PHONG

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định số 10/2012/QĐ-SAVIBECO-HĐQT ngày 09/08/2012 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1500482064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 29/03/2007, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 14/08/2012.

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.

< Trở lại

Bài viết liên quan