BẢO VỆ SÀI GÒN THẮNG LỢI

BẢO VỆ SÀI GÒN THẮNG LỢI:
Vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Từ lâu trong dân ta lưu truyền câu “Thủy-Hỏa-Đạo-Tặc” hay “Giặc phá không bằng nhà cháy” là để nói lên tác hại ghê ghớm của nạn cháy. Thực tế thời gian qua ở nước ta một năm xảy ra hàng ngàn vụ cháy, làm chết và bị thương hàng trăm người, tiêu hủy cơ sở vật chất và tài sản trị giá hàng chục ngàn tỉ đồng. Cháy đã làm cho hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, nhiều cơ sở sản xuất đình trệ, tác động xấu đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

BẢO VỆ SÀI GÒN THẮNG LỢI
Công tác phòng cháy, chữa cháy đã trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng của xã hội và được Đảng, Nhà nước quan tâm một cách đặc biệt. Tại các cơ quan, doanh nghiệp công tác phòng cháy, chữa cháy đã được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc đầu tư các phương tiện, trang bị phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy, các cơ quan, doanh nghiệp còn nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn cần thiết của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của Bộ Công an. Việc xây dựng phương án phòng cháy, chứa cháy và tổ chức tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, doanh nghiệp đã được quan tâm đúng mức, trong đó lực lượng bảo vệ được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ để hạn chế và làm giảm các vụ cháy, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các cơ quan, doanh nghiệp.

< Trở lại

Bài viết liên quan